ดาวน์โหลดเอกสารทั่วไป.

 • แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • ใบสำคัญรับเงิน

  ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับนักเรียน.

 • ใบรายชื่อนักเรียนม.4,5,6
 • แบบคำร้องขอแก้ 0,ร,มส
 • update 2011

  Copyright THE PALIPRE-UNIVERSITY SCHOOL 2011

  close window

  Service Times & Directions

  Weekend Masses in English

  Saturday Morning: 8:00 am

  Saturday Vigil: 4:30 pm

  Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
  12:30 pm, 5:30 pm

  Weekend Masses In Español

  Saturday Vigil: 6:15pm

  Sunday: 9:00am, 7:15pm

  Weekday Morning Masses

  Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

  map
  วัดศรีสุดาราม
  แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
  กรุงเทพมหานคร 10700
  (02) 882-3153