สถานที่ตั้ง

image1

วัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

โทร. ๐๒-๘๘๒-๓๑๕๓ เบอร์ภายใน ๒๑๑๗

- รถเมล์ที่ผ่านแยกบางขุนนนท์ : ๔๐, ๔๒, ๕๖, ๕๗, ๖๘, ๘๐, ๑๐๘, ๑๗๕

- รถเมล์ที่ผ่านหน้าวัดศรีสุดาราม วรวิหาร : ๕๗, ๗๙
close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
วัดศรีสุดาราม
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
(02) 882-3153