ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

- เปิดเรียน 16 พฤษภาคม 2554

- ปฐมนิเทศ 19 พฤษภาคม 2554

- สอบระหว่างภาคเรียน 25 - 28 กรกฎาคม 2554

- ปิดก่อนสอบปลายภาคเรียน 26 - 30 กันยายน 2554

- สอบปลายภาคเรียน 1/2554 3-8 ตุลาคม 2554

- เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 10 ตุลาคม 2554

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
วัดศรีสุดาราม
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
(02) 882-3153